Donkere tunnels, daar houden otters niet van

27 februari 2019 |
GBRA

Op basis van het in kaart brengen van de resultaten van de Ottergroep is er een interactieve kaart ontwikkeld. Op deze kaart zijn de otterknelpunten weergegeven. Deze knelpunten zijn locaties waar de otter gevaar loopt doordat deze hier de weg over steekt. Tijdens het zoeken naar ottersporen op bruggen, duikers, en soortgelijke structuren, vinden de experts niet alleen bewijs van de aanwezigheid van de otter. Op deze locaties keken zijn ook naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van bermen, loopplanken, de verkeersdrukte en de maximumsnelheid. Volgens vaste criteria werd voor elk van de constructies bepaald hoe gevaarlijk deze locatie is voor de otter.

Bekijk de knelpuntenkaart hier!

Wat heeft dit met de otter te maken? De otter is een zoogdier met een sterke band met het water en volgt dan ook de loop van beken en rivieren. Maar hij houdt er niet van zwemmen om een donkere opening in te zwemmen of onder een brede brug door te zwemmen. In een dergelijk geval verlaat hij het water en steekt de weg over, bijvoorbeeld via een berm op de rivieroever. Maar als die er niet is dan steekt een otter de weg over met alle risico’s en gevolgen van dien. De ontwikkelde kaart dient als een ondersteuning van de besluitvorming om op de juiste plaatsen maatregelen te treffen om de otters te beschermen.