Trekvissen krijgen nog extra zetje

16 mei 2019 |
GBRA

Het gaat goed met de houting en de elft in de Rijn. Maar toch hebben deze soorten nog wel een extra zetje nodig, daarom gaat bijvoorbeeld het uitzetten van de elft nog door. De zalm, zeker in de Sieg, komt van ver maar dankzij de vele inspanningen, gaat het hier ook langzaam beter mee. Voor de zalm, elft, houting en ook voor de steur geldt dat het terugbrengen van alleen succesvol zal zijn als alle partijen van de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) en andere organisaties zich hiervoor gaan en blijven inzetten. Alleen dan kan het succesvol worden. Dit werd besproken tijdens een vismigratie workshop in Siegburg op 7 mei.

Trekvis workshop 3

Een van de gespreksonderwerpen tijdens de workshop was het maken van een “Masterplan trekvis”. Daarnaast werd er gesproken over, de herintroductie van de Zalm in de Sieg, de stand van zaken met betrekking tot de Elft, het succes van de houting in de Nederlandse Delta en of er een toekomst is voor de steur in de Rijn. De dag werd door zo’n 40 mensen, afkomstig vanuit onderzoek, natuurorganisaties en politiek, bezocht.

Het was interessant om de verschillende programma’s van de verschillende Duitse als Nederlandse partijen naast elkaar te zien. Hieruit bleek dat beide landen de hard bezig zijn om bepaalde soorten te redden. We moeten echter niet de omgeving en de mens vergeten. In het steurenproject lukt het de Nederlandse partijen om de omgeving erbij te betrekken. De Duitse partijen zijn juist weer goed in de soort specifieke maatregelen (o.a. uitzet, kweek, en onderzoek). Beide invalshoeken zijn echter belangrijk en daar moeten we elkaar in versterken. Ook moeten we gezamenlijk optrekken om een statement te maken richting de politiek, publiek landelijk en naar de EU in Brussel.

Trekvis workshop vragen uit publiek

In de middag werd er gediscussieerd over hoe we samen verder kunnen met het herstel van de trekvissen in de Rijn. De Voorzitter Fred Bloot neemt de opgedane kennis mee om het gat tussen de wetenschap en politiek te overwinnen. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de wilde zalmkwekerij in Siegburg. Zalmen van deze kwekerij worden door Fischerei Verband, onze gastheer van deze dag, uitgezet.

sprekers bedankt

De nieuwe geplande grote inspanningen van natuurorganisaties en overheden; de verbetering van het Haringvliet, met een mogelijke toekomst voor een brak estuarien milieu, en de vismigratie rivier in de afsluitdijk gaan bijdragen aan het terugbrengen van trekvissoorten in Nederland en Duitsland!

zalmkwekerij